Kontakt

Alla frågor rörande
kursverksamheten:

Ann-Sofie Glimmerfalk

Mob: 0701 47 09 31
intresse@kulturstationen.com

Post- och besöksadress: Kulturföreningen Villa Vulkan, Karl Johansgatan 146, Hus A1, 414 51 Göteborg.

 

 

 

ÖVRIG PERSONAL


KULTURSTATIONEN

Nikolas Gialtrinos
nikolas@musikutveckling.com

Tel: 0709-108181

MUSIKBERGET

Nikolas Gialtrinos
nikolas@musikutveckling.com

Tel: 0709-108181

 

SOCKERBRUKET ARENA
Nikolas Gialtrinos
info@sockerbruketarena.se
Tel: 0709 - 10 8181

NOBEL STREET STUDIOS

Arnold Lindberg

arnold@nobelstreetstudios.se
Tel: 0709 - 39 80 43

 

----------------------------------------

Nikolas Gialtrinos / VD

nikolas@musikutveckling.com

Tel: 0709 - 10 81 81


Tuija Lappi Gialtrinos

Administration, ekonomi, hyror


tuija@musikutveckling.com