Generella Anmälningsvillkor

Kulturstationens kurser 2021

Kursstart och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan "Tack för din anmälan". Innan kursen startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. I samband med att du får kallelsen skickar vi också ut ett inbetalningskort på kursavgiften, där förfallodatum framgår. Betalningsvillkor 14 dagar.

Anmälan är bindande

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Vi följer konsumentlagstiftningen.

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Kulturstationen inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Bekräftelsen är ett automatiskt meddelande som går ut när du fyllt i anmälningsformuläret och mailat det, "Tack för din anmälan". Alternativt kallelsemailet vid fortsättning på en kurs.

 

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. Undantag gäller vid en förutbestämd ”prova på” omgång enligt överenskommelse med kursledaren.

Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att få tillbaka den avgift du betalt.

Sjukdom och andra förhinder

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda ersättningslektioner, då elever varit frånvarande för tillfällig sjukdom, resa eller dylikt.

Om läraren får förhinder en lektion ordnar vi alltid ersättningslektion.

GDPR

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejl samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss.

Övrigt

Om du vill avsluta dina individuella lektioner, meddela vårt kontor detta via intresse@kulturstationen.com, senast den 15:e månaden innan du vill sluta.

 

Kostnaden för ev. litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.

Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

 

I gitarrkurserna finns möjlighet för barn och ungdomar upp till 18 år att vid behov låna instrument och kurslitteratur. Stipendiepengarna vi använt för gitarrinköp och böcker, har Kulturstationen erhållit ifrån Stiftelsen Idéer för livet.

 

 

Standardmall för information om ångerrätten
Denna mall
kan an
vändas
av näringsidkare
för att
informera konsumenter
om ångerrätten enligt de krav som finns i lag
om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler (SFS 2005:59). Om standardmallen
har fyllts i på rätt sätt,
givits till
konsumenten och näringsidkaren dessutom har informerat konsumenten om att
det finns en ångerblankett på Konsumentverkets webbplats
(konsumentverket.se)
är kravet på
information enligt lagen uppfyllt.
Mall för information om ångerrätt
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom
14 dagar.
Ångerfriste
n löper ut 14 dagar efter
dag
1
.
Vill du utöva ångerrätten ska
du till näringsidkaren skicka
2
ett klart och tydligt
meddelande om ditt beslut att frånträda
avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post,
fax eller e
-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte
använda
den
3
.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in
ditt meddelande om att du tänker utöva
ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal kom
mer vi att betala tillbaka alla
betalningar
vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader
(men då räknas inte extra
leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den
billigaste
standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan
onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14
dagar från och med den dag
då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda
samma
betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den
inleda
nde affärshändelsen, om du inte uttryckligen
kommit överens med oss
om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalni
ngen inte att kosta
dig något
4
.
5
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Information om
ångerrätten.
Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen.
Innehållet är baserat på bilaga 1 i
direktiv 2011/83/EU.