AnmälningsvillkorKursstart och kallelse

När du har anmält dig till en kurs får du en bekräftelse via mail. Innan kursens start får du en kallelse via mail med information om plats, tid, kontaktuppgifter samt datum för undervisningstillfällen under terminen. I samband med kallelse/kursstart får du en faktura med kursavgiften till din mail från Fortnox. Betalningsvillkor 15 dagar.

 

Anmälan är bindande

Vi hänvisar till konsumentlagstiftningen där det framgår att en anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. 

Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta till Kulturstationen inom 14 dagar efter att vi bekräftat din anmälan via mail. 

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. Undantag gäller vid en förutbestämd prova-på lektion enligt överenskommelse med kurssamordnare. Prova-på lektioner erbjuds enbart för privatlektioner i instrument och i mån av lediga tider.

 

Uppsägning av privatlektioner

Om du vill avsluta dina privatlektioner behöver du meddela Kulturstationens kontor via intresse@kulturstationen.com - senast den 15:e varje månad inför den månad som blir din sista med lektioner. Exempel: du säger upp ditt avtal 15 april och avslutar din kurs sista datumet i maj. 

 

Uppsägning av grupp

Om du vill säga upp dig från en grupp så behöver du meddela Kulturstationens kontor via intresse@kulturstationen.com

 

Om du avbokar din grupp senast lektion tre återbetalas 50% av terminsavgiften.
Om du avbokar din grupp senare än lektion 3 eller uteblir från kursen har du ingen rätt till återbetalning. 

Obs: Grupper med 6 träffar eller färre återbetalas ej.

 

Om du inte vill fortsätta kommande termin måste du meddela detta innan den sista veckan på den aktuella terminen. Missar man detta behåller man automatisk sin plats och reglerna ovan gäller.


Inställd kurs eller grupp

Tvingas vi ställa in en kurs eller grupp har du alltid rätt att få tillbaka den avgift du har betalat.


Sjukdom och andra förhinder

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda ersättningslektioner då elever varit frånvarande för tillfällig sjukdom, resa eller dylikt. Detta innebär att du betalar för de tillfällen du missar. Om läraren får förhinder och behöver ställa in en lektion erbjuder vi alltid en ersättningslektion i första hand, i andra hand gör vi avdrag på fakturan.


GDPR

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och mail i en lösenordsskyddad arbetsdator bakom ett lösenordsskyddat system. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information från oss – meddela oss detta via mail.
 

Övrigt

 

Kostnaden för ev. litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.

Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

 

 

 

Mall för information om ångerrätt

Ångerrätt

 

Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter

om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför

affärslokaler (SFS 2005:59). Om standardmallen har fyllts i på rätt sätt, givits till

konsumenten och näringsidkaren dessutom har informerat konsumenten om att

det finns en ångerblankett på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se)

är kravet på information enligt lagen uppfyllt.

 

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom

14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag 1. 

 

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt

meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post,

fax eller e-post). Du kan använda mallen via länken nedan vid behov - det är dock inget tvång att använda den. 

 

Länk till ångerblankett: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in

ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla

betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den

billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan

onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag

vi underrättas om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda

samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den

inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss

om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta

dig något

 

 

Information om ångerrätten.

Tillhandahålls av Konsumentverket efter förordnande av regeringen.

Innehållet är baserat på bilaga 1 i

direktiv 2011/83/EU.